Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

Av Hans-Olof Boström

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920080, Antikvariskt arkiv (47)

Gotländischer Runensteinstil I

Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920161, Numrerade monografier (51)

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

Av Sten Karling

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920196, Antikvariska serien (26)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

Av Gunnar Redelius

HÄFTAD, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

106 kr

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

Av Ulf Erik Hagberg

HÄFTAD, 1972, Antikvariska serien (25)

The Muse Gallery of Gustavus III

Av Hans Henrik Brummer

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920056, Antikvariskt arkiv (43)

Vadstena gård och kloster

Vadstena gård och kloster

Vol. 1-2

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920145, Numrerade monografier (50)

265 kr

Årsbok 1972

HÄFTAD, 1972, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Närke I:5

Närke I:5

Lillkyrka och Götlunda kyrkor. Glanshammars härad

Av Tamás Sárkány

HÄFTAD, 1971, Sveriges Kyrkor (141, Band 1, häfte 5)