Närke I:4

Närke I:4

Ödeby kyrka. Glanshammars härad

Av Stellan Mörner, Tamás Sárkány, Bertil Waldén

HÄFTAD, 1969, Sveriges Kyrkor (129, Band 1, häfte 4)

Uppland IX:2

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

Av Bengt Ingmar Kilström

HÄFTAD, 1969, Sveriges Kyrkor (127, Band 9, häfte 2)

Öland I:4

Öland I:4

Källa kyrka. Åkerbo härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1969, Sveriges Kyrkor (128, Band 1, häfte 4)

Öland I:5

Öland I:5

Persnäs kyrkor. Åkerbo härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1969, Sveriges Kyrkor (133, Band 1, häfte 5)

Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak

Av Ulrika Ljungman

HÄFTAD, 1969, Antikvariskt arkiv (37)

106 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 B)

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 T)

NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)

Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824

Av John Bernström, Bengt Rapp

HÄFTAD, 1969, Historiskt arkiv (15)

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

Av Carl Ivar Ståhle

HÄFTAD, 1969, Rannsakningar efter antikviteter