ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE

Av Märta Strömberg

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (35)

MÅLAREN PAUL HALLBERG I HUDIKSVALL OCH HANS NÜRNBERGSKA KOPPARSTYCKEN

Av Bengt Rapp

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (34)

106 kr

SOME EXAMPLES OF MEDIEVAL GLAZED EARTHENWARE IN SWEDEN

Av Kenneth James Barton

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (33)

The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

Av Joachim Boessneck, Angela von den Driesch-Karpf, Nils-Gustaf Gejvall

HÄFTAD, 1968, Numrerade monografier (47)

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

Av Ingrid Swartling, Göran Söderström

HÄFTAD, 1968

106 kr

Årsbok 1968

HÄFTAD, 1968, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Småland II:1

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

Av Marian Ullén

HÄFTAD, 1967, Sveriges Kyrkor (114, Band 2, häfte 1)

Uppland V:7

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

Av Rune Norberg, Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1967, Sveriges Kyrkor (113, Band 5, häfte 7)

Revelaciones Book VII

Av Birger Bergh

HÄFTAD, 1967, Sancta Birgitta

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

Av Christian Meschke

HÄFTAD, 1967, Antikvariskt arkiv (31)