Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Av Jan Brunius, Björn Asker

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174023992, Historiska serien (26)

Wörter-Büchlein

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

Av Lennart Larsson (red.)

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174024005, Slavica Suecana, Series A - Publications (2)

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Kenneth Jonsson (red.)

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789174023930, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (4. Blekinge 1)

Årsbok 2010

Årsbok 2010

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789174023985

Språken i Sverige

Språken i Sverige

Av Östen Dahl (red.), Lars-Erik Edlund (red.)

INBUNDEN, 2010, ISBN 9789187760570

250 kr

Emilia Fogelklou läst i dag

Emilia Fogelklou läst i dag

Nio essäer

Av Anders Jeffner (red.)

HÄFTAD, 2010, ISBN 9789174023893, Konferenser (72)

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

Av Claes Gejrot (red.), Sara Risberg (red.), Mia Åkestam (red.)

HÄFTAD, 2010, ISBN 9789174023947, Konferenser (73)

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

Av Sven Fritz

HÄFTAD, 2010, ISBN 9789174023961, Historiska serien (25)

The Dovring Saga

The Dovring Saga

A story of academic immigration

Av Janken Myrdal

HÄFTAD, 2010, ISBN 9789174023954, Historiska serien (24)

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, band 16, utges i två delar sålda tillsammans

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, band 16, utges i två delar sålda tillsammans

Brev 1636-1654

Av Helmut Backhaus (red.)

INBUNDEN, 2009, ISBN 9789174023909, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (16)