Uppland V:6

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

Av Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (110, Band 5, häfte 6)

Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (111, Band 11, häfte 1)

Öland I:1

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (108, Band 1, häfte 1)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1966, Medieval wooden sculpture in Sweden

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

Av Martin Olsson

INBUNDEN, 1966, Fristående monografier

GAMLA KYRKOBYGGNADEN I KALMAR SLOTT

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1966, Antikvariskt arkiv (30)

Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna

Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1966, Antikvariskt arkiv

106 kr

Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

Av Eyvind Unnerbäck

HÄFTAD, 1966, Antikvariska serien (17)

Blekinge V:2

Blekinge V:2

Generalregister til Blekinge, band I-V

HÄFTAD, 1965, Sveriges Kyrkor (106, Band 5, häfte 2)

Bohuslän I:2

Bohuslän I:2

Kyrkor i Bohuslän. Inlands södra härad. Sydvästra delen

Av Margareta Dymlind, Marian Ullén

HÄFTAD, 1965, Sveriges Kyrkor (104, Band 1, häfte 2)