Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700

Av Nils Lagerholm

HÄFTAD, 1965, Antikvariska serien (16)

Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, II

II, Fornlämningar och fynd

Av Per Lundström

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (44:2)

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

Av Olof Mustelin

HÄFTAD, 1965, Historiska serien (10)

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1965, Antikvariska serien (15)

127 kr

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (31:III)

PILGRIMSMÄRKEN PÅ SVENSKA MEDELTIDSKLOCKOR

Av Mats Åmark

HÄFTAD, 1965, Antikvariskt arkiv (28)

Ruthven's army in Sweden and Estonia

Av James Dow

HÄFTAD, 1965, Historiskt arkiv (13)

106 kr

Årsbok 1965

HÄFTAD, 1965, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

Av Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (102, Band 8, häfte 3)

Södermanland I:1

Södermanland I:1

Strängnäs domkyrka. 1. Medeltida byggnadshistoria

Av Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (100, Band 1, häfte 1)