Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

Av Rudolf Biederstedt

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

106 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

HÄFTAD, 1961, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

Av Birger Fahlborg

HÄFTAD, 1961, Historiska serien (7)

Blekinge IV:2

Blekinge IV:2

Karlshamns kyrkor

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1960, Sveriges Kyrkor (87, Band 4, häfte 2)

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)

Rannsakningar efter antikviteter, band I

Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland, Häfte I - Text

Av Carl Ivar Ståhle

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149250798, Rannsakningar efter antikviteter

SKÄLBYFYNDET

En boplatslämning från den yngre bronsåldern

Av Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255861, Antikvariskt arkiv (15)

Westerhus

Westerhus

Medieval population and church in the light of skeletal remains

Av Nils-Gustaf Gejvall

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149256400, Numrerade monografier (43)