Stockholm VIII:2

Stockholm VIII:2

Spånga och Hässelby kyrkor

Av Armin Tuulse, Gunnar Lindqvist

HÄFTAD, 1959, Sveriges Kyrkor (83, Band 8, häfte 2)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

Av Olof Arrhenius

HÄFTAD, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

Pierre Bullet

The Royal Architect

Av Eric Langenskiöld

HÄFTAD, 1959, ISBN 9789149254284, Antikvariska serien (8)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

Av Gunilla Curman, Sigurd Curman

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

Av Margareta Biörnstad

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)

Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 1, Text

Av Mårten Stenberger

HÄFTAD, 1958, Numrerade monografier (34:1)

265 kr

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149248702, Fristående monografier