Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

Av Erik Bohrn, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

Av Herman Schück

HÄFTAD, 1955, Historiskt arkiv (4)

Kalmar recess 1483

Av Gottfrid Carlsson

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

106 kr

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

Av Gunnar Tilander

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

Studier i Linköpings domkyrka

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)

Årsbok 1955

HÄFTAD, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

Av Arpad Weixlgärtner

HÄFTAD, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

HÄFTAD, 1954, Antikvariska serien (1)