Kalmar recess 1483

Av Gottfrid Carlsson

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

106 kr

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

Av Gunnar Tilander

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

Studier i Linköpings domkyrka

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)

Årsbok 1955

HÄFTAD, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

Av Arpad Weixlgärtner

HÄFTAD, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

HÄFTAD, 1954, Antikvariska serien (1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

HÄFTAD, 1954, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (10)

Årsbok 1954

HÄFTAD, 1954

127 kr