Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

HÄFTAD, 1954, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (10)

Årsbok 1954

HÄFTAD, 1954

127 kr

Uppland III:3

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

Av Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (69, Band 3, häfte 3)

Uppland III:4

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

Av Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (70, Band 3, häfte 4)

Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (71, Band 5, häfte 1)

Medaljer och jetoner (1953)

slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953

Av Nils Ludvig Rasmusson

HÄFTAD, 1953

170 kr

Uppland III:2

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

Av Anders Billow, Erik Bohrn, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1952, Sveriges Kyrkor (67, Band 3, häfte 2)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

Av Axel Bagge, Lili Kaelas

HÄFTAD, 1952, ISBN 9789149253973, Numrerade monografier (36:2)

Blekinge III:2

Blekinge III:2

Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan

Av William Anderson, Lars-Göran Kindström

HÄFTAD, 1951, Sveriges Kyrkor (65, Band 3, häfte 2)

Efterlämnade konsthistoriska studier

Av Carl R. af Ugglas

HÄFTAD, 1951, ISBN 9789149255816, Handlingar (75)