Uppland I:4

Uppland I:4

Åkers skeppslag

Av Erik Vennberg, Erik Bohrn

HÄFTAD, 1950, Sveriges Kyrkor (64, Band 1, häfte 4)

English Influence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in wood 1220-1270

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1950, ISBN 9789149254499, Numrerade monografier (35)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Del 1

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1950, Handlingar (72:1)

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

Av Gunnar Leijström

HÄFTAD, 1950, Handlingar (61:2)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 1

Das Härad Villand

Av Axel Bagge, Lili Kaelas

HÄFTAD, 1950, Numrerade monografier (36:1)

Fornvännen

Meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien och Svenska fornminnesföreningen

Av Mårten Stenberger

HÄFTAD, 1950

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14

Brev 1635 september-december

HÄFTAD, 1950, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (14)

Närke I:2

Närke I:2

Örebro härad

Av E. Lundberg, S. Mörner, Bertil Waldén

HÄFTAD, 1949, Sveriges Kyrkor (63, Band 1, häfte 2)

Uppland I:3

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

Av Sven Brandel, Erik O Johansson, Johnny Roosval

HÄFTAD, 1949, Sveriges Kyrkor (62, Band 1, häfte 3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 13

Brev 1635 januari-augusti

HÄFTAD, 1949, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (13)