Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden

Av Lennart von Post, Ingmar Fröman, Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1939, ISBN 9149253875, Handlingar (46:1)

Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge

Av Axel Bagge, Knut Kjellmark

HÄFTAD, 1939, Numrerade monografier (26)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

Av Erik Tidner

HÄFTAD, 1938, Handlingar (45:1)

Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

Av Bengt Hildebrand

HÄFTAD, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Gästrikland. 2

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

Av Erik Andrén, Brynolf Hellner

HÄFTAD, 1936, Sveriges Kyrkor (44, Häfte 2)

Förhistoriska undersökningar på Adelsö

Av Hanna Rydh

HÄFTAD, 1936, Numrerade monografier (24)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1936

265 kr