Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1936

265 kr

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

Av Olle Källström

HÄFTAD, 1936

Studies on English place-names

Del 1

Av Eilert Ekwall

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

106 kr

Östergötland II

Östergötland II

Vreta klosters kyrka

Av Sigurd Curman, Erik Lundberg

HÄFTAD, 1935, Sveriges Kyrkor (43, Band 2)

Barsoff Gorodok

Av Ture J. Arne

HÄFTAD, 1935, ISBN 9149254014, Handlingar (39:5)

127 kr

Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. Teil V

5, Mitteleuropäische Hochbronzezeit

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1935, Numrerade monografier (18:5)

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1935, Numrerade monografier (21)

Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter

Av Lis Jacobsen

HÄFTAD, 1935, ISBN 9789149249808, Handlingar (39:4)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1935

265 kr