Stockholm VII:1

Stockholm VII:1

Maria Magdalena kyrka

Av Efraim Lundmark

HÄFTAD, 1934, Sveriges Kyrkor (41, Band 7, häfte 1)

Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike

Uppland

Av Ture J. Arne

HÄFTAD, 1934, Numrerade monografier (20)

Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst

Av Otto Rydbeck

HÄFTAD, 1934, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:2)

Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Teil IV

Griechenland

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1933, Numrerade monografier (18:4)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1933

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III

Dess förhistoria och historia III

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1933

265 kr

Blekinge I:2

Blekinge I:2

Medelsta härad

Av William Anderson

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (36, Band 1, häfte 2)

Dalarne I:3

Dalarne I:3

Falu domsagas södra tingslag

Av Gerda Boëtius

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (37, Band 1, häfte 3)

Gästrikland. 1

Gästrikland. 1

Gävle stads kyrkor

Av Erik Andrén, Brynolf Hellner, Percy Elfstrand

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (39, Häfte 1)

Skåne I:1

Skåne I:1

Kävlinge kyrkor i Harjagers härad

Av Monica Rydbeck

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (38, Band 1, häfte 1 )