Skåne I:1

Skåne I:1

Kävlinge kyrkor i Harjagers härad

Av Monica Rydbeck

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (38, Band 1, häfte 1 )

Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Teil III

Kupfer- und frühbronzezeit

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1932, Numrerade monografier (18:3)

Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Teil II

Hallstattzeit

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1931, Numrerade monografier (18:2)

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

Av Thore G. Appelgren

HÄFTAD, 1931, ISBN 9789149254406, Handlingar (38:1)

Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie. Teil I

Italien

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1930, Numrerade monografier (18:1)

Konung Oscar I:s politik under Krimkriget

Av Carl Hallendorff

HÄFTAD, 1930, Handlingar (41:2)

Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen

Herausgegeben von dem Staatlichen historischen Museum in Stockholm

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1930, Fristående monografier

Riksantikvarieämbetet

Del 1

Av Vilhelm Gödel

HÄFTAD, 1930, Handlingar (41:1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 12

Brev från andlige och lärde, första delen

HÄFTAD, 1930, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 (12)

Medelpad. 1

Medelpad. 1

Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad

Av Henrik Cornell, Axel Rappe

HÄFTAD, 1929, Sveriges Kyrkor (30, Häfte 1)