Ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland gemachter Fund kufischer Münzen

Del 2

Av Richard Vasmer

HÄFTAD, 1929, Handlingar (40:2)

106 kr

Stockholm I:3

Stockholm I:3

Storkyrkan 3. Inredning och inventarier

Av Johnny Rosvall, Gustaf Upmark, Agnes Branting

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (25, Band 1, häfte 3)

Stockholm II:1

Stockholm II:1

Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (28, Band 2, häfte 1)

Stockholm IV:1

Stockholm IV:1

Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria

Av Alice Quensel

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (26, Band 4, häfte 1)

Stockholm VI:2

Stockholm VI:2

Klara kyrka. 2. Konsthistoria

Av Sven Brandel

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (27, Band 6, häfte 2)

Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

Av Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

Av Erik Lundberg

HÄFTAD, 1928

127 kr

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

Av Nils Staf

HÄFTAD, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 7

Bref 1632

HÄFTAD, 1926, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (7)