Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

Av Adolf Noreen

HÄFTAD, 1925, Handlingar (28:2)

Stockholm I:1

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

Av Johnny Rosvall

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (17, Band 1, häfte 1 )

Stockholm V:1

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

Av Oscar Mannström

HÄFTAD, 1924, Sveriges Kyrkor (20, Band 5, häfte 1)

Die Ornamentik der Runensteine

Av Friedrich Plutzar

HÄFTAD, 1924, Handlingar (34:4)

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

Av Oscar Almgren, Birger Nerman

HÄFTAD, 1923, Numrerade monografier (4:1-2)

Västergötland I:3

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

Av Anders Roland, Ernst Fischer

HÄFTAD, 1922, Sveriges Kyrkor (15, Band 1, häfte 3)

Uppland III:1

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

Av Anders Billow

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (12, Band 3, häfte 1)

Östergötland I:1

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

Av Andreas Lindblom

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (13, Band 1, häfte 1 )

Östergötland I:2

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

Av Andreas Lindblom

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (14, Band 1, häfte 2)

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1920, Fristående monografier

127 kr