Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

106 kr

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

Av Thomas Hall

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)

Sylloge nummorum Graecorum. Sweden II, Part 2

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 2, Thrace-Euboia

Av Ulla Westermark, Harald Nilsson

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174020692, Sylloge nummorum Graecorum

Årsbok 1980

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174021028, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Halland

Halland

Värö och Stråvalla kyrkor

Av Mereth Lindgren

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020633, Sveriges Kyrkor (180)

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020927, Filologisk-filosofiska serien (18)

Corpus Nummorum, 16. Dalarna 1

Corpus Nummorum, 16. Dalarna 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020838, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (16. Dalarna 1)

Early Norrland 12

Av Urve Miller, Staffan Modig, Ann-Marie Robertsson

HÄFTAD, 1979, ISBN 917402096X, Early Norrland (12)

Eketorp II

Fortification and Settlement on Öland/Sweden. The Setting

Av Ulf Näsman, Erik Wegraeus

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020552, Eketorp (2)

Eketorp IV

Befestigung und Siedlung auf Öland/Schweden. Die Fauna

Av Joachim Boessneck, Angela von den Driesch, Lisa Stenberger

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020811, Eketorp (4)