Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

Av Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (102, Band 8, häfte 3)

Södermanland I:1

Södermanland I:1

Strängnäs domkyrka. 1. Medeltida byggnadshistoria

Av Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Sveriges Kyrkor (100, Band 1, häfte 1)

Excavations at Helgö II

Report for 1957-1959

Av Wilhelm Holmqvist, Birgit Arrhenius

HÄFTAD, 1964, Excavations at Helgö (2)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 1

Attitudes to the heritage

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 5

The Museum Collection, Plates

Av Monica Rydbeck

HÄFTAD, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

A turret for vertical photography

in collaboration with Björn Ambrosiani

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (24)

DER KERNBAU DES DOMS ZU STRÄNGNÄS UND SEIN UMKREIS

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (25)

Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien

Av Aron Andersson, Sigrid Marie Christie, Carl Axel Nordman, Aage Roussell

HÄFTAD, 1964, Corpus Vitrearum Medii Aevi. Skandinavien (01)

Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien

Av Richard Indreko

HÄFTAD, 1964, Antikvariska serien (13)

Skåne II:1

Skåne II:1

Kyrkor i Skåne. Luggude härad. Sydvästra delen

Av Torsten Mårtensson

HÄFTAD, 1963, Sveriges Kyrkor (96, Band 2, häfte 1)