Blekinge III:3

Blekinge III:3

Amiralitetskyrkan i Karlskrona

Av William Anderson, Lars-Göran Kindström, Sigurd Curman

HÄFTAD, 1959, Sveriges Kyrkor (86, Band 3, häfte 3)

Blekinge IV:1

Blekinge IV:1

Ronneby kyrkor

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1959, Sveriges Kyrkor (85, Band 4, häfte 1)

Stockholm VIII:2

Stockholm VIII:2

Spånga och Hässelby kyrkor

Av Armin Tuulse, Gunnar Lindqvist

HÄFTAD, 1959, Sveriges Kyrkor (83, Band 8, häfte 2)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

Av Olof Arrhenius

HÄFTAD, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

Pierre Bullet

The Royal Architect

Av Eric Langenskiöld

HÄFTAD, 1959, ISBN 9789149254284, Antikvariska serien (8)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

Av Gunilla Curman, Sigurd Curman

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

Av Margareta Biörnstad

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)