Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

Av Bengt Landgren

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

Kormaks saga

Kormaks saga

Av Ingegerd Fries

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)

Stensjö

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

Av Birgitta Roeck Hansen (red.)

INBUNDEN, 2008, ISBN 9789174023770, Kulturfastigheter

Au Champ d'Apollon

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

Av Margareta Östman, Hans Östman

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023756, Filologiskt arkiv (47)

Excavations at Helgö XVII

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

Av Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023701, Excavations at Helgö (17)

Jordvärderingssystem

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

Av Alf Ericsson (red.)

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023749, Konferenser (68)

Årsbok 2008

Årsbok 2008

INBUNDEN, 2008, ISBN 9789174023817

Skånelaholm

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

Av Karin Sidén (red.)

INBUNDEN, 2008, ISBN 9789174023763, Kulturfastigheter

Familjen Rettig

Familjen Rettig

och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

Av Kristina Franzén

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023640

138 kr

Prydnadssömmar under medeltiden

Prydnadssömmar under medeltiden

Av Anne Marie Franzén

HÄFTAD, 1997, ISBN 9174022741, Fristående monografier

106 kr