Den akademiska läxan

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

By Bo Lindberg

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024593, Historiska serien (36)

Årsbok 2017

Årsbok 2017

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024562

Kyrkobyggnad och kyrkorum

Kyrkobyggnad och kyrkorum

Forskningsfrågor

By Jan von Bonsdorff (red.), Ingmar Brohed (red.), Anders Jarlert (red.)

SOFT COVER, 2017, ISBN 9789174024401, Konferenser (90)

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Research, Results, and Reading

By Anders Jarlert (red.)

SOFT COVER, 2017, ISBN 9789174024487, Konferenser (94)

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

By Christina Sandquist Öberg

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024548, Historiska serien (34)

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

By Clas Tollin

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024531, Historiska serien (33)

Continuity and Change

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

By Elin Andersson (red.), Claes Gejrot (red.), E. A. Jones (red.), Mia Åkestam (red.)

SOFT COVER, 2017, ISBN 9789174024494, Konferenser (93)

Tears, Sighs and Laughter

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

By Per Förnegård (red.), Erika Kihlman (red.), Mia Åkestam (red.), Gunnel Engwall (red.)

SOFT COVER, 2017, ISBN 9789174024470, Konferenser (92)

Archaeology as fact and fiction

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

By Stig Welinder (red.)

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024340, Antikvariska serien (50)

Årsbok 2016

Årsbok 2016

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024524