News

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

SEK 233

Årsbok 1992

SEK 138

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

SEK 138

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

SEK 137

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

SEK 138

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

SEK 212

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

SEK 212

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 3

The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History

SEK 170

Årsbok 1991

SEK 138

Nya svenska kyrkor

Del 1. Svealand

SEK 127

Bilden som källa till vetenskaplig information

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 13-14 april 1989

SEK 138

Sigtuna Papers

Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-age Coinage 1-4 June 1989

SEK 460

Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920

Med en byggnadsantikvarisk inventering

SEK 233

Stjernsunds slott i Närke

SEK 106