News

Skånelaholms slott

En vägledning

SEK 127

Årsbok 1989

SEK 138

Dalarna

Lima och Transands kyrkor

SEK 127

Södermanland

Floda kyrka

SEK 127

Uppland XIII:3

Venngarns slottskapell

SEK 127

Öland

Resmo kyrka

SEK 127

Polish-Swedish Literary Contacts

A Symposium in Warsaw September 22-26 1986

SEK 127

1786

Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986

SEK 138

Excavations at Helgö XI

The holocene development of landscape and environment in the south-east Mälaren Valley, with special reference to Helgö

SEK 127

Årsbok 1988

SEK 127

Östergötland

Linköpings domkyrka. I. Kyrkobyggnaden

SEK 127

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

SEK 191

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

SEK 191

Corpus Nummorum, 3. Skåne 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 319

The New Era

The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage

SEK 233