News

Excavations at Helgö XI

The holocene development of landscape and environment in the south-east Mälaren Valley, with special reference to Helgö

SEK 127

Årsbok 1988

SEK 127

Östergötland

Linköpings domkyrka. I. Kyrkobyggnaden

SEK 127

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

SEK 191

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

SEK 191

Corpus Nummorum, 3. Skåne 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 319

The New Era

The Reformation of the late Anglo-Saxon Coinage

SEK 233

Årsbok 1987

SEK 127

Östergötland

Linköpings domkyrka. II. Planscher

SEK 127

The Slavic Literatures and Modernism

A Nobel Symposium August 5-8 1985

SEK 191

Birka II:2

Systematische Analysen der Gräberfunde

SEK 170

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

SEK 170

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SEK 127

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

SEK 138

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

SEK 170