Asine

Asine

En svensk utgrävningsplats i Grekland - A Swedish excavation site in Greece

By Carl-Gustaf Styrenius

HARD COVER, 1998, ISBN 9189242009

SEK 138

Ting och tanke

Ting och tanke

Ikonografi och på liturgiska föremål

By Ingalill Pegelow

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022784, Antikvariska serien (42)

Au seuil du Moyen Age. II

Au seuil du Moyen Age. II

Études linguistiques, métriques et littéraires 1975-95

By Dag Norberg

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022822, Filologiskt arkiv (40)

Eketorp III

Eketorp III

Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna

By Kaj Borg

HARD COVER, 1998, ISBN 9174022776, Eketorp (3)

SEK 265

Forskarbiografin

Forskarbiografin

By Evert Baudou

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022830, Konferenser (41)

Personnamn och social identitet

Personnamn och social identitet

By Thorsten Andersson, Eva Brylla, Anita Jacobson-Widding

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022849, Konferenser (42)

Philipp Melanchthon

Philipp Melanchthon

und seine Rezeption in Skandinavien

By Herausgegeben von Birgit Stolt

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022865, Konferenser (43)

Revelaciones Book III

Revelaciones Book III

By Ann-Mari Jönsson

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022881, Sancta Birgitta

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf

Seen from Abroad - i utlandsperspektiv

By Louise Vinge

SOFT COVER, 1998, ISBN 917402289X, Konferenser (44)

The World-View of Prehistoric Man

The World-View of Prehistoric Man

By Lars Larsson, Berta Stjernquist

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022792, Konferenser (40)