News

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

SEK 138

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

SEK 265

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

SEK 530

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

SEK 265

Årsbok 1986

SEK 127

Västergötland

Läckö slottskyrka

SEK 127

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

SEK 138

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

SEK 265

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

SEK 127

Corpus Nummorum, 3. Skåne 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 310

La mort du roi Souvain

Le dix-neuvième conte du recueil intitulé Le tombel de Chartrose

SEK 106

Bildernas predikan

Medeltida kalkmålningar i Sverige

SEK 265

Corpus vasorum antiquorum. 3

Public collections, Göteborg

SEK 233

In Orientem

Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet

SEK 138