News

Birka II:2

Systematische Analysen der Gräberfunde

SEK 170

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

SEK 170

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SEK 127

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

SEK 138

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

SEK 170

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

SEK 138

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

SEK 265

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

SEK 530

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

SEK 265

Årsbok 1986

SEK 127

Västergötland

Läckö slottskyrka

SEK 127

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

SEK 138

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

SEK 265

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

SEK 127

Corpus Nummorum, 3. Skåne 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 310