News

Merovingian garnet jewellery

Emergence and social implications

SEK 170

Årsbok 1985

SEK 127

Dalarna

Kyrkorna i Mora

SEK 127

Uppland X

Enköpings kyrkor

SEK 127

Behövs "småspråken"?

Föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983

SEK 127

Birka II:1

Systematische Analysen der Gräberfunde

SEK 191

Excavations at Helgö IX

Finds, Features and Functions

SEK 127

J.V. Snellman och hans gärning

Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död

SEK 127

Årsbok 1984

SEK 127

Öland

Vickleby kyrka

SEK 127

Om Stilforskning

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982

SEK 138

Research on Tropes

Proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature, History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1-3, 1981

SEK 127

Corpus Nummorum, 8. Östergötland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 233