News

The Birgittine Experience

Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011

SEK 235

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

SEK 235

Biblia pauperum

De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden.

SEK 234

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

SEK 235

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

SEK 235

Excavations at Helgö XVIII

Conclusions and New Aspects

SEK 270

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

SEK 148

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

SEK 191

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

SEK 106

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

SEK 127