News

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 235

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 149

Text, tal och tecken

Några perspektiv inom språkforskningen

SEK 148

Årsbok 2013

SEK 234

The Birgittine Experience

Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011

SEK 235

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

SEK 235

Biblia pauperum

De fattigas bibel. En rik inspirationskälla för senmedeltiden.

SEK 234

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

SEK 235

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

SEK 235