The Pre-Lomonosov Period. Slavica Suecana

By Anders Sjöberg, Lubomír Durovic, Ulla Birgegård

SOFT COVER, 1992, ISBN 917402213X, Slavica Suecana, Series B (1)

Årsbok 1992

HARD COVER, 1992, ISBN 9174022245, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 138

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

By Göran Hermerén

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022083, Konferenser (24)

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

By Peter Alberg Jensen, Per-Arne Bodin, Nils Åke Nilsson

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022180, Konferenser (25)

Kring källorna till Fredmans epistlar

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022164, Filologiskt arkiv (36)

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

By Sten Eklund

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022210, Sancta Birgitta

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

By Gert Hatz, Vera Hatz, Ulrich Zwicker, Noel Gale, Zofia Gale

HARD COVER, 1991, ISBN 9171928278, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (7)

Revelaciones Book VI

By Birger Bergh

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022202, Sancta Birgitta

Kyrkorummets brännpunkt

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

By Anna Nilsén

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022172, Fristående monografier

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 3

The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History

By Ulla Westermark, Harald Nilsson

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022113, Sylloge nummorum Graecorum