News

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

SEK 127

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

SEK 127

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

SEK 127

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

SEK 127

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 310

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

SEK 138

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

SEK 138

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

SEK 138

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

SEK 106

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

SEK 127

Årsbok 1975

SEK 127

Bohuslän IV:2

Kyrkorna i Marstrand

SEK 127

Småland VI:1

Åseda och Älghults kyrkor. Uppvidinge härad

SEK 127

Södermanland II:1

Strängnäs domkyrka II:1. Strängnäs gravminnen

SEK 127

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

SEK 127

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

SEK 191