News

Eketorp I

Fortification and settlement on Öland/Sweden. The monument

SEK 138

Borgs by

Ett levande kulturminne

SEK 106

Stensjö by

Ett levande kulturminne

SEK 106

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 1

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 1

SEK 191

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

SEK 138

Småland III:2

Kalmar Storkyrka

SEK 127

Småland III:3

Gamla kyrkogården, Sankta Birgittas kyrka, Svartbrödraklostrets kyrka

SEK 127

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

SEK 127

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

SEK 127

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

SEK 127

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

SEK 127

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 310

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

SEK 138

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

SEK 138

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

SEK 138