Bergsmän och brukspatroner

Bergsmän och brukspatroner

By Alf Nordström

HARD COVER, 1987, ISBN 9178440718

Årsbok 1987

HARD COVER, 1987, ISBN 9174021877, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Östergötland

Östergötland

Linköpings domkyrka. II. Planscher

HARD COVER, 1986, ISBN 9171926690, Sveriges Kyrkor (201)

SEK 127

The Slavic Literatures and Modernism

A Nobel Symposium August 5-8 1985

By Nils Åke Nilsson

SOFT COVER, 1986, ISBN 917402180X, Konferenser (16)

Birka II:2

Systematische Analysen der Gräberfunde

By Greta Arwidsson

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021699, Birka

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

By Bengt E. Hovén, Ola Kyhlberg, Brita Malmer, Pär Hallinder, Hanne Flyge, Jørn Randrup, W. A. Oddy, V. E. G. Meyer, N. D. Meeks

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021672, Excavations at Helgö (10)

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021737, Konferenser (14)

Dating in the Bronze Age

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

By Oscar Montelius

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021826, Fristående monografier

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021710

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

By Jan Drees

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021788, Fristående monografier