News

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

SEK 127

Årsbok 1969

SEK 127

Bohuslän III:1

Hjärtrums och Västerlanda kyrkor. Inlands Torpe härad

SEK 127

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

SEK 127

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

SEK 127

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

SEK 127

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

SEK 127

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

SEK 127

Öland I:2

Böda och S:t Olof. Åkerbo härad

SEK 127

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

SEK 127