News

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

SEK 127

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

SEK 127

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

SEK 106

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

SEK 106

The Archaeology of Skedemosse II

The votive deposits in the Skedemosse fen and their relation to the Iron-Age settlement on Öland, Sweden

SEK 233

Årsbok 1967

SEK 127

Härjedalen I:3

Kyrkor i Svegs tingslag. Östra delen

SEK 127

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

SEK 127

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

SEK 127

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

SEK 127

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

SEK 127

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

SEK 233

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

SEK 138