News

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

SEK 318

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

SEK 234

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

SEK 325

Språken i Sverige

SEK 250

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

SEK 234

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

SEK 234

The Dovring Saga

A story of academic immigration

SEK 234

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

SEK 233

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Bilder i urval samt studier och analyser

SEK 350

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

SEK 449

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

SEK 200

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

SEK 148