Gotland VIII:2

Gotland VIII:2

Sproge kyrka

By Mats Bergman

HARD COVER, 1982, ISBN 9171925384, Sveriges Kyrkor (191, Band 8, häfte 2)

SEK 127

Södermanland 1:3

Södermanland 1:3

Strängnäs domkyrka 1:3, kalkmålningar

By Erik Bohrn, Åke Nisbeth

HARD COVER, 1982, ISBN 9171925082, Sveriges Kyrkor (189, Band 1, häfte 3)

Västergötland

Västergötland

Varnhems klosterkyrka

By Ralph Edenheim, Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1982, ISBN 9171925198, Sveriges Kyrkor (190)

SEK 127

Öland II:5

Öland II:5

Runstens kyrkor

By Ragnhild Boström

HARD COVER, 1982, ISBN 9171925066, Sveriges Kyrkor (188, Band 2, häfte 5)

SEK 127

Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet

By AnnaMari Sarajas

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021443, Filologisk-filosofiska serien (19)

Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021079, Konferenser (7)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer (red.)

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021400, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 3)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer (red.)

SOFT COVER, 1982, ISBN 9171925406, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 4)

Excavations at Helgö VIII

The Ancient Monument

By Kristina Lamm, Synnöve Reisborg, Ola Kyhlberg, Ulf Bertilsson

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021346, Excavations at Helgö (8)

Relations de Dumas père et fils avec la Suède

By Hans Bäckvall

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021133, Filologiskt arkiv (28)