News

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

SEK 127

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

SEK 127

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

SEK 127

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

SEK 127

Uppland VII:1

Bro härad

SEK 127

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

SEK 530

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

SEK 127

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

SEK 138

Årsbok 1955

SEK 127

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

SEK 127