News

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

SEK 127

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

SEK 138

Årsbok 1955

SEK 127

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

SEK 127

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

SEK 127

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 138

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 127

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

SEK 138

Årsbok 1954

SEK 127

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

SEK 127

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

SEK 127

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

SEK 127