News

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

SEK 127

Fornvännen

Meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien och Svenska fornminnesföreningen

SEK 138

Närke I:2

Örebro härad

SEK 127

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

SEK 127

Blekinge III:1

Fredrikskyrkan i Karlskrona

SEK 127

Stockholm V:3

Matteus kyrka

SEK 127

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

SEK 127