News

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

SEK 127

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

SEK 265

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

SEK 127

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

SEK 127

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

SEK 127

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

SEK 530

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

SEK 265

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

SEK 127

Blekinge II

Bräkne härad och Listers härad

SEK 127

Dalarne II:1

Falun

SEK 127

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

SEK 127