News

Medelpad. 2

Ljustorps, Indals samt Medelpads västra domsagas tingslag

SEK 127

Närke I:1

Örebro stads kyrkor

SEK 127

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

SEK 127

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

SEK 265

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

SEK 127

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

SEK 265

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

SEK 127

Studies on English place-names

Del 1

SEK 106

Östergötland II

Vreta klosters kyrka

SEK 127

Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. Teil V

5, Mitteleuropäische Hochbronzezeit

SEK 233

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

SEK 265