News

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev från andlige och lärde, första delen

SEK 138

Medelpad. 1

Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad

SEK 127

Stockholm I:3

Storkyrkan 3. Inredning och inventarier

SEK 127

Stockholm II:1

Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria

SEK 127

Stockholm IV:1

Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria

SEK 127

Stockholm VI:2

Klara kyrka. 2. Konsthistoria

SEK 127

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

SEK 127

Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

SEK 127

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

SEK 127

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

SEK 127

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

SEK 127

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

SEK 127

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

SEK 127