News

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Bilder i urval samt studier och analyser

SEK 350

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

SEK 449

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

SEK 200

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

SEK 148

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

SEK 200

Gråborg på Öland

Om en borg, ett kapell och en by

SEK 240

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

SEK 234

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

SEK 240

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

SEK 233

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

SEK 265

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

SEK 234

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

SEK 240

Familjen Rettig

och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

SEK 138