News

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

SEK 127

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

SEK 127

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

SEK 127

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

SEK 127

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

SEK 233

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

SEK 127

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

SEK 127

Östergötland I:1

Banekinds härad. 1

SEK 127

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

SEK 127

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

SEK 127

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

SEK 127

Rökstenen

Granskad och tolkad

SEK 106

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

SEK 138