Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer, Nils Ludvig Rasmusson

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020005, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 1)

SEK 310

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

By Monica Rydbeck

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922210, Medieval wooden sculpture in Sweden

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

By Sten Eklund

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020048, Sancta Birgitta

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020161, Numrerade monografier (55)

SEK 138

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

By Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020080, Antikvariskt arkiv (60)

SEK 106

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

By Curt Wallin

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

By S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)

The Kalmyk-Mongolian vocabulary in Stralenberg's geography of 1730

By John R. Krueger

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922172, Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies (1)

Årsbok 1975

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171921613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Bohuslän IV:2

Bohuslän IV:2

Kyrkorna i Marstrand

By Karin Aasma

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921540, Sveriges Kyrkor (154, Band 4, häfte 2)