News

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

SEK 138

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Hugo Grotii bref, 1633-1639

SEK 490

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

SEK 233

Culture and Human Development

Report on a Conference on Culture, Cultural Research and Cultural Policy held in Stockholm, August 1997

SEK 106

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

SEK 233

En resa i tid och rum

Bland Kungl. Vitterhetsakademiens kulturfastigheter

SEK 106

Gånget ur min hand

Riddarholmskyrkans stiftargravar

SEK 212

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

SEK 530