Småland II:4

Småland II:4

Granhults och Nottebäcks kyrkor. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920420, Sveriges Kyrkor (149, Band 2, häfte 4)

Öland I:6

Öland I:6

Föra kyrkor. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1972, Sveriges Kyrkor (142, Band 1, häfte 6)

Early Norrland 1

By Pertti Huttunen, Ingrid U. Olsson, Kimmo Tolonen, Mirjami Tolonen

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920382, Early Norrland (1)

Excavations at Helgö IV

Workshop, Part I

By Wilhelm Holmqvist, Kristina Lamm, Agneta Lundström, Jutta Waller

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920331, Excavations at Helgö (4)

Opera minora, vol. II

Sermo Angelicvs

By Sten Eklund

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920242, Sancta Birgitta

Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

By Hans-Olof Boström

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920080, Antikvariskt arkiv (47)

Gotländischer Runensteinstil I

Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920161, Numrerade monografier (51)

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

By Sten Karling

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920196, Antikvariska serien (26)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

By Gunnar Redelius

SOFT COVER, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

SEK 106

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)