NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

By Erik Rooth

SOFT COVER, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)

Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824

By John Bernström, Bengt Rapp

SOFT COVER, 1969, Historiskt arkiv (15)

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

By Carl Ivar Ståhle

SOFT COVER, 1969, Rannsakningar efter antikviteter

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:2

Brev 1634 april-maj

SOFT COVER, 1969, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

SEK 138

Årsbok 1969

SOFT COVER, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Bohuslän III:1

Bohuslän III:1

Hjärtrums och Västerlanda kyrkor. Inlands Torpe härad

By Maj-Brit Wadell

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (122, Band 3, häfte 1)

Småland II:2

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (120, Band 2, häfte 2)

Småland III:1

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (117, Band 3, häfte 1)

Södermanland I:2

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

By Erik Bohrn

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (124, Band 1, häfte 2)

Uppland IX:1

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

By Bengt Ingmar Kilström

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (123, Band 9, häfte 1)