Uppland IX:1

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

By Bengt Ingmar Kilström

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (123, Band 9, häfte 1)

Uppland XI:2

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (121, Band 11, häfte 2)

Öland I:2

Öland I:2

Böda och S:t Olof. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (116, Band 1, häfte 2)

Öland I:3

Öland I:3

Högby kyrkor. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (119, Band 1, häfte 3)

Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis

Pars secunda

By Nils Ludvig Rasmusson, Brita Malmer

SOFT COVER, 1968, Antikvariska serien (19)

Die königlich schwedische münze in Livland

Das münzwesen 1621-1710

By Aleksandrs Platbarzdis

SOFT COVER, 1968, Antikvariska serien (20)

ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE

By Märta Strömberg

SOFT COVER, 1968, Antikvariskt arkiv (35)

MÅLAREN PAUL HALLBERG I HUDIKSVALL OCH HANS NÜRNBERGSKA KOPPARSTYCKEN

By Bengt Rapp

SOFT COVER, 1968, Antikvariskt arkiv (34)

SEK 106

SOME EXAMPLES OF MEDIEVAL GLAZED EARTHENWARE IN SWEDEN

By Kenneth James Barton

SOFT COVER, 1968, Antikvariskt arkiv (33)

The archaeology of Skedemosse. III

Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen

By Joachim Boessneck, Angela von den Driesch-Karpf, Nils-Gustaf Gejvall

SOFT COVER, 1968, Numrerade monografier (47)