470 nya kyrkor

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

By Jakob Lindblad

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789172095366, Studier till Sveriges Kyrkor (2)

Öland II:6

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

By Ragnhild Boström

HARD COVER, 2011, ISBN 9789172095748, Sveriges Kyrkor (233, Band 2, häfte 6)

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

By Hans Browall

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174023978, Antikvariska serien (48)

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660-1719

By Jan Brunius, Björn Asker

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174023992, Historiska serien (26)

Wörter-Büchlein

Wörter-Büchlein

A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705

By Lennart Larsson (red.)

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024005, Slavica Suecana, Series A - Publications (2)

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Corpus Nummorum, 4. Blekinge 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Kenneth Jonsson (red.)

HARD COVER, 2010, ISBN 9789174023930, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (4. Blekinge 1)

Årsbok 2010

Årsbok 2010

HARD COVER, 2010, ISBN 9789174023985

Språken i Sverige

Språken i Sverige

By Östen Dahl (red.), Lars-Erik Edlund (red.)

HARD COVER, 2010, ISBN 9789187760570

SEK 250

Emilia Fogelklou läst i dag

Emilia Fogelklou läst i dag

Nio essäer

By Anders Jeffner (red.)

SOFT COVER, 2010, ISBN 9789174023893, Konferenser (72)

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

By Claes Gejrot (red.), Sara Risberg (red.), Mia Åkestam (red.)

SOFT COVER, 2010, ISBN 9789174023947, Konferenser (73)