News

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

SEK 240

Familjen Rettig

och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

SEK 138

Prydnadssömmar under medeltiden

SEK 106

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

SEK 265

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

SEK 459

Hela världen är en teater

Åtta essäer om Lars Wivallius

SEK 200

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

SEK 265

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

SEK 148

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

SEK 212

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

SEK 233

Vokal på glid

Till frågan om östnordisk brytning av kort y

SEK 191

Årsbok 2007

SEK 191