The Archaeology of Skedemosse II

The votive deposits in the Skedemosse fen and their relation to the Iron-Age settlement on Öland, Sweden

By Ulf Erik Hagberg

HARD COVER, 1967, Numrerade monografier (46)

Årsbok 1967

SOFT COVER, 1967, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Härjedalen I:3

Härjedalen I:3

Kyrkor i Svegs tingslag. Östra delen

By Per Gustaf Hamberg, Ulla Berlin-Hamberg

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (107, Band 1, häfte 3)

Stockholm VII:4

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

By Tamás Sárkány

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (109, Band 7, häfte 4)

Uppland V:6

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

By Ingeborg Wilcke-Lindqvist

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (110, Band 5, häfte 6)

Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (111, Band 11, häfte 1)

Öland I:1

Öland I:1

Kyrkor på Öland. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (108, Band 1, häfte 1)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1966, Medieval wooden sculpture in Sweden

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

By Martin Olsson

HARD COVER, 1966, Fristående monografier

GAMLA KYRKOBYGGNADEN I KALMAR SLOTT

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1966, Antikvariskt arkiv (30)