Karl IX och driftsorganisationen vid Stora Kopparberget

By Bertil Boethius

SOFT COVER, 1957, ISBN 9789149251467, Historiskt arkiv (6)

SEK 106

SENGOTISKA VALV I ÖSTERGÖTLAND

By Åke Nisbeth

SOFT COVER, 1957, Antikvariskt arkiv (8)

SEK 106

Uppland II:5

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

By Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (75, Band 2, häfte 5)

Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (78, Band 5, häfte 3)

Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (77, Band 6, häfte 2)

Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (79, Band 6, häfte 3)

Uppland VII:1

Uppland VII:1

Bro härad

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (76, Band 7, häfte 1)

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1956, Numrerade monografier (39)

GRAVFÄLTET VID BARKARBY

By Wilhelm Holmqvist

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149254550, Antikvariskt arkiv (3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 15

Brev 1636

SOFT COVER, 1956, ISBN 9149255479, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (15)