Årsbok 1955

SOFT COVER, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

By Arpad Weixlgärtner

SOFT COVER, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SOFT COVER, 1954, Antikvariska serien (1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

SOFT COVER, 1954, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (10)

Årsbok 1954

SOFT COVER, 1954

SEK 127

Uppland III:3

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (69, Band 3, häfte 3)

Uppland III:4

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (70, Band 3, häfte 4)

Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (71, Band 5, häfte 1)